Diabetes Fonds

Het Diabetes Fonds vindt dat iedereen een gezond leven verdient, zonder diabetes en de complicaties ervan. Daarom financiert het fonds al bijna 40 jaar lang wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en genezing, met diabetes type 1 als belangrijk aandachtsgebied.

Het Diabetes Fonds stond en staat aan de basis van al het onderzoek naar diabetes type 1 in Nederland en zorgde ervoor dat verschillende grote onderzoeksgroepen gestalte kregen. En met resultaat. Daardoor komen nieuwe behandelingen, zoals celtransplantatie, snel beschikbaar voor mensen met diabetes. Het Diabetes Fonds vindt het belangrijk dat onderzoek leidt tot concrete toepassingen voor mensen met diabetes en investeert daarom zowel in fundamenteel als in toegepast onderzoek. De resultaten van onderzoek vertaalt het Diabetes Fonds in informatie voor mensen met diabetes, die o.a. via diabetestype1.nl beschikbaar wordt gesteld.

Website: diabetesfonds.nl

typisch diabetes type1 ronald 01