Wat is diabetes type 1

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte waarbij de bètacellen in de alvleesklier niet langer insuline produceren. Insuline is een cruciaal hormoon in het menselijk lichaam, wat ervoor zorgt dat de bloedglucosespiegel op peil wordt gehouden. Als insuline niet langer wordt aangemaakt, dan ontregelt de bloedglucosespiegel met alle vervelende gevolgen van dien.

Iemand met diabetes type 1 moet zelf zijn bloedglucosespiegel onder controle houden met behulp van een bloedglucosemeter en insuline. De insuline wordt toegediend door middel van een insulinepen of -pomp. De hoeveelheid insuline is afhankelijk van diverse factoren, zoals de bloedglucosewaarde op dat moment en de gewenste bloedglucosewaarde, voeding, beweging, gewicht, stress, hormonen en vele anderen.

Diabetes type 1 is een gecompliceerde ziekte en vraagt veel tijd en aandacht van de persoon met de ziekte en zijn of haar directe omgeving. Er is geen simpele berekening voor de benodigde hoeveelheid insuline of de ideale bloedglucosewaarde: deze wordt door veel dingen beïnvloedt en die invloed kan per dag veranderen. De gevolgen van een te hoge of te lage bloedglucosewaarde kunnen desastreus zijn, zowel op korte als op de lange termijn. Lees hierover meer onder ‘gevolgen’.

Diabetes type 1 treft vooral kinderen op jonge leeftijd en zorgt ervoor dat zij voor de rest van hun leven afhankelijk zijn van apparatuur zoals bloedglucosemeters en insulinepompen. Toch krijgen ook steeds meer volwassenen op latere leeftijd diabetes type 1 en zijn zij dan genoodzaakt vele aanpassingen in hun leven te maken door deze ziekte.

teun 01